FLASH NEWS:

201 căn nhà ở xã hội Bảo Vinh, Long Khánh được phép bán nhà ở hình thành trong tương lai

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai có công văn số về việc điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án khu nhà ở xã hội Bảo Vinh, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Theo văn bản ngày 05/05 của Sở Xây dựng, dự án khu nhà ở xã hội tại phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư ngày 06/12/2019, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 21/8/2019. Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thành Thắng là chủ đầu tư với quy mô sử dụng đất 16.69 ha, tổng vốn đầu tư gần 548 tỷ đồng. Số lượng căn hộ nhà ở xã hội 1,054 căn, trong đó gồm 462 căn nhà ở xã hội chung cư (4 tầng), 592 căn nhà ở xã hội liên kế (1 - 2 tầng), và 136 căn liên kế (3 tầng) căn hộ nhà ở thương mại.

201 căn nhà ở xã hội Bảo Vinh, Long Khánh được phép bán nhà ở hình thành trong tương lai

 

Các công trình hạ tầng xã hội như công trình y tế; trường tiểu học, mầm non; công trình dịch vụ công cộng theo quy hoạch xây dựng 1/500 được phê duyệt (bàn giao cho nhà nước sau khi hoàn thành hạ tầng kỹ thuật).

Hiện tại, dự án khu nhà ở xã hội Bảo Vinh đang được Công ty Thành Thắng thế chấp tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai với tổng số căn nhà thế chấp là 592 căn.

Sở Xây dựng cho hay, chấp thuận cho Công ty Thành Thắng không phải giải chấp và được bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án khu nhà ở xã hội Bảo Vinh trong thời gian thế chấp tại Quỹ.

Khi thực hiện giao dịch mua bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án khu nhà ở xã hội Bảo Vinh, Công ty phải thực hiện đúng cam về việc thống nhất phương án quản lý dòng tiền và tài sản bảo đảm đối với hồ sơ vay vốn đầu tư dự án.

Công ty Thành Thắng có văn bản số 14/CVTT/2023 ngày 21/04/2023 với nội dung cam kết Công ty chỉ thế chấp 592 căn nhà ở liên kế (nhà ở xã hội) hình thành trong tương của dự án tại Quỹ Đầu tư và Phát triển tỉnh Đồng Nai, chưa thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai đối với các căn còn lại tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào.

Sở Xây dựng có ý kiến về 261 căn nhà liên kế tại dự án như sau:

Đối với 201 căn nhà ở liên kế (nhà ở xã hội) đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Tuy nhiên, trước khi bán, cho thuê mua nhà ở xã hội hình thành trong tương lai, Công ty Thành Thắng phải được sự đồng ý của người mua, thuê mua nhà ở và bên nhận thế chấp (Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai).

Đối với 60 căn nhà ở liên kế (nhà ở thương mại) đảm bảo điều kiện bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh. Trước khi ký Hợp đồng bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, Công ty Thành Thắng phải thực hiện ký hợp đồng bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư để đảm bảo bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng theo quy định tại Điều 56 của Luật kinh doanh bất động sản. Ngoài ra, cung cấp bản sao hợp đồng bảo lãnh cho bên mua, bên thuê mua khi ký kết hợp đồng mua, thuê mua. Hợp đồng bảo lãnh có thời hạn cho đến khi nhà ở được giao cho bên mua và không vượt quá thời gian, tiến độ thực hiện của dự án.

Qua đó, Công ty Thành Thắng phải có trách nhiệm sử dụng nguồn vốn huy động đúng mục đích xây dựng nhà ở tại dự án, không huy động vượt quá số tiền mua nhà ở được ứng trước của khách hàng theo quy định của pháp luật.

Việc thanh toán trong mua bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai phải thực hiện theo quy định tại Điều 57 Luật kinh doanh bất động sản và không được vượt quá số tiền được bảo lãnh.

Thành Thắng có nghĩa vụ cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng, việc sử dụng tiền ứng trước và tạo điều kiện để bên mua, thuê mua nhà ở kiểm tra thực tế tại công trình theo đúng quy định.

Khẩn trương đầu tư xây dựng hoàn thiện hạng mục công viên cây xanh tại dự án và thực hiện công bố các thông tin của Dự án và gửi thông tin về Sở Xây dựng để đăng tải công khai tại Cổng Thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Chủ đầu tư phải căn cứ tiến độ hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng nhà ở để thỏa thuận với bên mua, thuê mua nhà ở về thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở, tránh trường hợp tranh chấp khiếu nại trong quá trình thực hiện hợp đồng và chuyển quyền sở hữu nhà ở.

Trường hợp sau khi được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai mà Thành Thắng có thế chấp dự án hoặc thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai thì phải báo cáo Sở Xây dựng để theo dõi; trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, Công ty Thành Thắng phải thực hiện giải chấp, trừ trường hợp được người mua, thuê mua và bên nhận thế chấp đồng ý.

Ngoài ra, Sở Xây dựng đề nghị UBND thành phố Long Khánh chủ động thực hiện các thủ tục để sớm lựa chọn nhà đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội tại dự án (công trình y tế; trường tiểu học, mầm non; công trình dịch vụ công cộng) theo quy hoạch xây dựng 1/500 được phê duyệt.

Share this Post :

Bài viết liên quan

Tài liệu


Địa điểm nổi bật