FLASH NEWS:

Tiến độ khu cao tầng HaDo Centrosa Garden Tháng 2/2017

Hiện tại dự án HaDo Centrosa Garden đã thi công xong phần móng nhanh hơn tiến độ cam kết.

Dưới đây là ảnh chụp từ dự án :

Phần móng Tòa Orchid 1 và Orchid 2  đã hoàn thànhTầng 1 Tòa Orchid 1 và Orchid 2 đang dần hoàn thiện


Dánh giá cho chúng tôi!

Share this Post :

Tài liệu


Địa điểm nổi bật