FLASH NEWS:

Tiến độ xây dựng căn hộ calla garden tháng 10/2017

11/12/2017 09:0

Tiến độ xây dựng căn hộ calla garden tháng 10/2017 . Dự án đang chào bán nhưng căn hộ cuối cùng với chính sách hấp dẫn, thánh toán 30% ,lãi suất 0% nhận nhà,

tiến độ xây dựng calla garden

Tiến độ xây dựng calla garden

 

Dánh giá cho chúng tôi!

Share this Post :

Bài viết liên quan

Tài liệu


Địa điểm nổi bật